UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření COVID-19 je nyní možná platba KARTOU U PŘEPRAVCE, PŘEVODEM a ONLINE PLATEBNÍ KARTOU.

Kategorie

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Do odvolání z důvodu šíření nákazy COVID-19 je možná platba za zboží u přepravců pouze platební kartou, nebo si u nás zvolte platbu převodem nebo kartou při ukončení objednávky.

Osobní odběr je prozatím možný,ale zboží Vám bude vydáno před vchodem do provozovny bezkontaktně.


1. všeobecná ustanovení
2. vymezení pojmů
3. uzavření kupní smlouvy
4. dodání zboží
5. platební podmínky
6. právo odstoupení od smlouvy
7. odpovědnost za vady zboží a záruka
8. doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží
9. reklamace
10. ochrana osobních dat

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vedop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost

ALDO s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce číslo 186588 se sídlem Bělehradská 568/92, Praha 2, 12000, IČO: 24184853, s provozovnou na adrese Čechy 47, Domaželice u Přerova 751 15.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

2. Vymezení pojmů

Garance expedice zásilky do 24 hod - tím se rozumí, že zásilku předáme přepravci do 24 hod od objednání. Nejedná se o termín doručení !! Od okamžiku předání zásilky přepravci je  zásilka zpravidla doručována na druhý pracovní den nebo do 48 hod od předání.Objednávky přijaté do 12 hod se snažíme předat přepravci ještě ten samý den . 

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Pokud zákazník neobdrží potvrzovací e-mail o přijetí objednávky do 5 minut od odeslání objednávky, je potřeba kontaktovat provozovatele, zdali objednávku obdržel.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

4. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Pokud se jedná o nadrozměrnou zásilku, doručení probíhá přepravní službou Toptrans.Pokud nenaleznete u dané položky vybraného přepravce je přeprava prováděna pouze nabízeným z důvodu, že jiný přepravce tuto položku nepřevezme do přepravy z důvodu např, objemnosti.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2-4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.Zboží nabízené v barevném mixu je v případě potřeby nutno uvést do poznámky v objednávce požadovanou barvu. V jiném případě bude odeslána jakákoliv varianta. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Termín Garance expedice do 24 hodin, který je uveden u vybraných položek, platí jen v případě, že si zákazník objedná pouze zboží s touto garancí. Pokud si zákazník k tomuto zboží objedná i jiné, u kterého není garantováno odeslání do 24 hodin, je dodací lhůta objednávky zpravidla dva až čtyři dny od objednání. 'Garance expedice do 24 hodin' platí pouze v pracovní dny.

U zřetelně označených položek, kde je nabízena Doprava zdarma nebo při koupi více kusů zřetelně označené položky kde je nabízena přeprava zdarma náklady na dopravu neúčtujeme (hradí je provozovatel).

Pokud si zákazník zvolí přepravu zdarma i u položky, která není zřetelně označena a nabízena s přepravou zdarma bude účtováno běžné přepravné ve výši 129,- Kč kurýrem nebo 139,-Kč Českou poštou.

Zboží nabízené ve II. jakosti za sníženou cenu není možné vrátit ani reklamovat. Tato informace je vždy uvedena i u nabízeného zboží. Zboží ve II. jakosti je vždy nějakým způsobem poškozeno, rozsah poškození je vždy avizován.

Po dodání zboží jste povinni vaši zásilku kompletně zkontrolovat do dvou pracovních dnů. Pokud by byla zásilka poškoznena musíte to ihned nahlásit. Reklamace tohoto typu  / poškození během přepravy nebo neúplnost zásilky / se po této dvou denní lhůtě automaticky zamítají.

Způsoby dodání:

  •  Českou Poštou

přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 50.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.

Balík na poštu - doručení zásilky proběhne na Vámi zvolenou poštu. Po expedici Vás bude přepravce informovat o převzetí zásilky do přepravy a také jakmile bude zásilka připravena na vyzvednutí na Vámi zvolené pobočce pošty.

 - u tohoto typu přepravy účtujeme přepravné 119,-Kč

Balík Do ruky - doručení na Vaši adresu přijede za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu.
- u objednávky zboží účtujeme poštovné 139,- Kč.

- u více kusových zásilek  - demižony v plastu, které přepravuje pouze tento přepravce je cena dopravy stanovena takto :

1-2 ks  - 139,-Kč

3 až 6 ks - 249,-Kč

6 ks a více - 349,- Kč

- u přepravy sudů na vodu účtujeme přepravné ve výši 199,-Kč


Česká pošta garantuje doručení následující den po podání pro všechny Balíky Do ruky podané do 13 hodin. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře v běžných doručovacích hodinách pošty. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění a také Vám zašle SMS, e-mail o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.Přesný termín doručení neovlivníme, případné urgence dodání musíte směřovat na přepravce.Číslo zásilky Česká pošta zasílá sms zprávou nebo Vám ho vzdělíme na naší info lince za předpokladu , že byla Vaše zásilka již vyexpedována.Za nedoručení zásilky následující den neručíme. 

  • GLS nebo DPD

Přeprava balíkovou službou DPD nebo GLS je možná pouze u zásilek do 50 kg a nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy DPD.
- u objednávky zboží účtujeme za dodání zásilky 129,- Kč na dobírku, při platbě předem převodem nebo platební kartou účtujeme přepravné 99,- Kč.Připlatbě kartou u řidiče je cena dopravy 139,-Kč
Tato cena je konečná i v případě, pokud by z důvodu objemnosti musela být zásilka rozdělena do více balíků.
Zboží zaslané společností DPD Vám přepravní služba dodá zpravidla následující pracovní den po dni podání a to mezi 8:00 a 17:00 hodinou.Přesný termín dodání neovlivníme, v případě potřeby je nutné si zásilku sledovat a termín dodání případně urgovat u přepravce. Jeden pracovní den před samotným doručením vašeho zboží obdržíte email s informací o termínu doručení, číslem zásilky a výší doběrečného (pokud se jedná o dobírkovou zásilku). Na www.baliky.cz zjistíte informace o zásilce – stačí pouze znát číslo zásilky, které jste obdrželi v emailu. V den doručení Vás kurýr informuje SMS zprávou nebo telefonicky o přibližné době doručení. Doručenou zásilku můžete zaplatit kurýrovi na dobírku v hotovosti.

         . Toptrans/Česká pošta

Přeprava TopTrans/ Česká pošta je možná u nadrozměrných zásilek, jako jsou sudy na dešťovou vodu, žebříky , schůdky , kárky atd.
- u objednávky zboží účtujeme za dodání zásilky 350,- Kč.
Zboží je doručováno přepravní službou TopTrans/ Česká pošta a probíhá v pracovní dny od 8-17 hod. U Toptransu / Česká pošta doručení není znám přesný hodinový termín doručení, pouze den. O termínu doručení budete informováni v den závozu. Zboží nejdříve musíte zaplatit, pokud jste neplatili převodem, a poté Vám přepravce zboží předá. Než řidiči podepíšete protokol o převzetí, zkontrolujte obsah zásilky důkladnou kontrolou. Pokud bude zboží poškozeno, uveďte to do předávacího protokolu a následně nás informujte na náš reklamační e-mail. Zboží si ponecháte a následně bude ihned Vaše případná reklamace řešena.

Pokud ovšem řidiči podepíšete, že jste zboží převzali a následně budete zboží reklamovat z důvodu poškození během přepravy nemusí Vám být reklamace ze strany přepravce uznána.

POZOR !! U této volby přepravy určíme my jako odesílatelé , který přepravce Vám objednané zboží doručí. Vždy volíme přepravce dle charakteru objednaného zboží tak , aby zboží bylo doručeno bez poškození. 

Zaslání na Slovensko

Zboží na Slovensko je zasíláno přepravní službou GLS  za 189,- Kč. V případě, že bude nutné zásilku rozdělit do dvou či více balíků, bude zákazník informován pro odsouhlasení výše přepravného.
U nadrozměrného zboží jako např. sudy na vodu, kamna, popelnice, kárka Barum, skleník, zahradní domek, zahradní nábytek atd. bude zboží doručováno na Slovensko přepravní společností Toptrans za 499,- Kč.

České koruny budou přepočítány podle denního kurzu do EUR a na Slovensku platíte v Eurech.
 
V případě osobního odběru vyčkejte na náš e-mail/telefonát, že zboží je připraveno k vyzvednutí v expedičním skladě v obci Čechy u Přerova.
 

 

5. Platební podmínky

Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.vedop.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti - při převzetí zboží.

- platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty, přepravní službou GLS nebo PPL Sprint/Toptrans.

- platba předem bankovním převodem / platba platební kartou - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Komerční banky. Po dokončení objednávky Vám zašleme potvrzení objednávky s podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Při platbě platební kartou jednoduše po vytvoření objednávky kliknete na 'zaplatit objednávku', vyplnite platební údaje a nám se částka ihned objeví na našem účtu. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Při nákupu zboží do 200 Kč s DPH je nutné si zvolit platbu převodem. Až po připsání peněz na účet provozovatele bude objednávka vyexpedována.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 605 126 206 a nebo mailem info@aldosro.cz.

 

6. Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží (pouze pokud je vrácena celá objednávka zpět, nikoliv pouze část) od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

- Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

- zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad ALDO s.r.o., Čechy 47, 75115 Domaželice u Přerova, a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy

- zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

- Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží (pouze pokud je vrácena celá objednávka zpět, nikoliv pouze část) z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to do 14ti dnů od obdržení zboží, jehož se týká odstoupení od smlouvy.

- Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o 'mimořádnou slevu' nebo 'akci' nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

8. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě, která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou lze věc použít, stanovená záruční doba delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na bezplatnou opravu zboží

- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

- Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat

- Právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

 

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Vážení zákazníci, prosíme Vás, pokud se vyskytne jakýkoliv problém s dodávkou Vámi objednaného zboží - zboží je poškozeno přepravou, je nefunkční, nejste spokojeni s kvalitou atd., žádáme Vás, buďte na naše operátory zdvořilí a slušní a celou situaci řešili v klidu. Vždy vyřídíme reklamaci k Vaší spokojenosti. Informaci o reklamaci můžete zaslat i elektronickou poštou na adresu reklamace@aldosro.cz. O reklamaci prodávající rozhodne do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.Kupující je povinen si zboží překontrolovat ihned po převzetí od přepravce, zda nebylo zboží přepravou poškozeno / rozbyto , promáčknuto atd. / Lhůta na tuto kontrolu je 48 hod od převzetí. Na případné reklamace tohoto typu nebude po této době / 48 hod od převzetí  /  brán zřetel a nebudou uznány. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 
10.Ochrana osobních dat 
 
Podmínky ochrany osobních údajů
 
I. Základní ustanovení
 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ALDO s.r.o (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Bělehradská 568/92 , Praha 2 , 120 00
 
email: info@aldosro.cz
 
telefon: 571 896 376
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
 
 
VI. Vaše práva
 
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014. Aktualizováno 25.5.2018.